کانتر1 1 2

 

     سازنده:صدراصنعت

        کانتر منشی

       این محصول در ابعاد مختلف میباشد.

       سایز کانتر با  سفارش مشتری قابل تبدیل میباشد. تمام ملامینه قابل ساخت با MDFبه سفارش مشتری. این محصول در رنگ های مختلف میباشد.

 -  اندازه های فوق تنها نمونه میباشند به اندازه ها توجه نفرمایئد.(ملاک ساخت سفارش مشتری میباشد)