کتابخانه صحرا 116

سازنده :صدراصنعت

 

ابعاد حدودی:         طول 190cm        عرض   90cm      

 کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/

-توضیحات تکمیلی:

 -کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/ دارای 5 طبقه زوم کن خور

 -تمام ملامینه/قابل ساخت با MDF به سفارش خریدار

 -در رنگ های مختلف 

 -هزینه ی بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان می باشد.

.