کتابخانه پرگل عرض45 47

سازنده:صدراصنعت

 

ابعادحدودی:         ارتفاع 190cm        عرض  50cm    عمق 32cm

کتابخانه پرگل 50 /

-توضیحات تکمیلی:

 -کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/ دارای 5 طبقه زوم کن خور

 -تمام ملامینه/قابل ساخت با MDF به سفارش خریدار

 -در رنگ های مختلف 

 -هزینه ی بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان می باشد.