کمدلباسی با2کشوی دراوری 96

 

     -سازنده:صدراصنعت

 


 1-  (ابعادحدودی:   ارتفاع 190cm  و عرض85cm و عمق 50cm )

 2- جنس تمام ملامینه و قابل ساخت با  MDF به  درخواست خریدار

3- محصول فوق در رگها و ابعاد دلخواه قابل ساخت میباشد .

4- هزینه بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد .

5_قیمت این محصول با2کشوی دراوری:385000 تومان

6_قیمت این محصول با3کشوی دراوری:445000 تومان

7_قیمت این محصول با4کشوی دراوری:485000 تومان